Algemene voorwaarden

ORTHOPEDISCHE REVALIDATIE EN MASSAGEPRAKTIJK STREVEND VITAAL

 • Strevend Vitaal behandeld alleen op afspraak.
 • Strevend Vitaal zal niet meer dan 1 persoon (degene die wordt behandeld) toestaan binnen de ruimte van de praktijk. Wordt u gebracht geef dit dan door aan degene die u brengt.
 • Strevend Vitaal gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt bij Strevend Vitaal, kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, zoals openbaar vermeld op de website van Strevend Vitaal, en dat de cliënt akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
 • Bij een eerste consult zal de therapeut een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan één van bovengenoemde behandelingen op een verantwoordelijke en veilige manier worden gegeven.
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan de therapeut door te geven.
 • Elke informatie die u tijdens het kennismakingsgesprek of tijdens een behandeling met de therapeut deelt wordt te allen tijden vertrouwelijk behandeld. De informatie zal op geen enkele wijze zonder uw schriftelijke toestemming aan derden worden verstrekt.
 • Door de therapeut wordt geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel kan de therapeut afzien van behandelingen. Tevens is het mogelijk dat de therapeut u het advies geef om uw huisarts of specialist te raadplegen.
 • Adviezen en behandelingen gedaan door de therapeut zijn gebaseerd op de opgedane kennis uit opleidingen en cursussen waaronder orthopedische revalidatie methode, sportmassage, cuppingmassage, bioresonantietherapie, orthomoleculair geneeskunde en voetreflexmassage.
 • Er zijn een aantal contra indicaties bij deze Algemene Voorwaarden gevoegd waarbij de therapeut geen behandeling zal geven u kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld koorts en griep. Bij hoge bloeddruk en ziektes of acute blessures is het uiteraard altijd raadzaam om eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak bij Strevend Vitaal maakt.
 • Erotische en/of seksuele getinte handelingen maken op geen enkele manier deel uit van de behandelingen die Strevend Vitaal aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden direct verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 • Strevend Vitaal zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 • Client maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Strevend Vitaal en derhalve kan laatst genoemde maar ook de behandelaar zelf op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten.
 • Strevend Vitaal en/of therapeut is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Strevend Vitaal en/of therapeut is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt in en om de praktijk.
 • Na elke behandeling zal er worden geëvalueerd hoe de behandeling ervaren is.
 • Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van een behandeling.
 • Aangezien ik een beperkt aantal plekken heb per dag, wil ik daar zorgvuldig mee omgaan. Als mensen verstek laten gaan of zich te laat afmelden, wordt ik met een probleem opgezadeld. Vaak is het dan te laat om iemand van de reservelijst te benaderen. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende éénvoudige regels: indien u uw afspraak niet na kunt komen, dient u deze tijdig, doch zeker 24 uur van tevoren af te zeggen anders kunnen wij de gereserveerde tijd in rekening brengen.
 • Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Strevend Vitaal en ik verwacht dat ook van u.
 • Vanuit het oogpunt van hygiene, wordt verwacht dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de behandelaar prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
 • Roken is niet toegestaan in de ruimte waarin Strevend Vitaal werkzaam is.
 • Uitgegeven cadeaubonnen zijn geldig tot en met 12 maanden na afgifte
 • Strevend Vitaal behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
 • Strevend Vitaal behoudt zich het recht te allen tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.
 • Betaling gelieve per pin